Skip to main content

Privacy

JUG010 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

JUG010 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier, website account, Mailing (bijv. nieuwsbrief)

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

  • als onderdeel van een bedrijfsprofiel dat je zelf op deze website hebt gepubliceerd,
  • in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jug010.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JUG010 verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te nemen als je daar om verzoekt, en/of om je per e-mail een mailing te sturen over onze activiteiten (bijv, onze Nieuwsbrief).
De website bevat de lijst Professionals bij JUG010. Die lijst is bedoeld om makkelijker mensen te vinden die beroepsmatig met Joomla websites bouwen. De lijst bevat mensen die regelmatig deelnemen aan de JUG010 bijeenkomsten. Deze bezoekers van de JUG010 bijeenkomsten kunnen er voor kiezen om hun bedrijfsgegevens in dit overzicht vermelden. Naast bedrijfsgegevens kan dit overzicht ook persoonsgegevens bevatten.

Persoonsgegevens

JUG010 vraagt je om je persoonsgegeven voor de volgende doelen:

  • het naar je verzenden van mailings; en/of 
  • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; en/of
  • om je de mogelijkheid te bieden je eigen bedrijfsgegevens toe te voegen aan een overzicht op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

JUG010 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over het starten of stopzetten van een abonnement op onze (gratis) Nieuwsbrief. Mocht je daar vragen of opmerkingen over hebben, stuur ons dan een mail hierover.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JUG010 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij verwijderen na opzegging van je aanmelding voor een activiteit en/of je abonnement op onze nieuwsbrief al jouw persoonsgegevens op de website (gegevens aanmelding, abonnement en indien aanwezig account gegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

JUG010 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JUG010 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij gebruiken Google Maps om duidelijk de route naar onze bijeenkomsten weer tegeven. Google Maps plaatst cookies voor het bijhouden van statistieken rondom het gebruik van Google Maps zelf en cookies om voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld welke weergave).
Wij gebruiken de Invisible Captcha van Google om spammen via de contact formulieren op de website te bemoeilijken. Het gebruik van de Invisible Captcha valt onder de termen van de Google Privacy Policy and Terms of Use.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jug010.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
JUG010 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
JUG010 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JUG010 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jug010.nl.